Inquiry
Form loading...
0102

Önümleriň klassifikasiýasy

Biz bilen uzak möhletli gatnaşyk guran markalar

65e8306n2x
65e8306qfy
fabrika8my

32

Tejribe ýyllary

biz hakda

1992-nji ýylda döredildi

Dangyang Yuxiang Tools Co., Ltd. gözleg gurallaryny gözlemekde, işläp düzmekde we satmakda ýöriteleşendir. 15000 inedördül metr meýdany tutýan kompaniýamyz, Jiangsu welaýatynyň Danyang şäheriniň Houxiang şäheriniň Fengýu senagat parkynda ýerleşýär. Ulaglary amatly edýän Şanhaý-nanjing tizliginden, Benjing-Şanhaý tizliginden we Çanjou howa menzilinden bary-ýogy 10 km uzaklykda.

Has giňişleýin görüň
 • 65e82ccjjw
  30
  +
  Senagat tejribesi
 • 65e82cc7c9dd175622ci7
  15000
  Zawod meýdany
 • 65e82cc750cd980551kfd
  200
  +
  Işgärler
 • 65e82cc6cae307066631f
  5000
  +
  Kanagatly müşderiler
32pcs-tapdie-setlzm
32PCS HSS Tap we Die Set
21PCS Metrik kran ölçegi: (Taper, wilka we aşaky): M3x 0,5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1.0, M8x1.25, M10 x1.5, M12 x1,75, 3pcs
7 PCS ölýär : M3x 0,5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1.0, M8x1.25, M10 x1.5, M12 x1.75;
1 PC Die Handle;
1 Kompýuter kran;
1 Kompýuter nurbat meýdançasy;
1 PC tornavida.

Habarlaşyp dur

Gyzgyn satylýan önüm

Professional kesiş gurallary. Maşyn kranlary, el degirmenleri, tegelek öller her gün eltilýär. Harytlarymyz, müşderilerimiz tarapyndan ýokary derejede pikir edilýär.
0102

Üstünliklerimiz

Näme üçin bizi saýlamaly?

01

önüm

Hünärmen
kesiji gural

30 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi bilen, dürli bazar şertleri bilen tanyş.

has giňişleýin gör

02

dürli-2rpo

Baý
önümiň dürlüligi

Esasy önümlerimiz dürli kranlardyr we ölýär, buraw desgalaryny, ahyrky degirmenleri, merkezi türgenleşikleri we beýleki gurallary üpjün etmek üçin jogapkärdiris. Bu ýerde bir gezeklik söwda edip bilersiňiz.

has giňişleýin gör

03

ýöriteleşdirilen-1xgv

Standart däl
özleşdirmek

Uly göwrümiň doly spesifikasiýalary bilen ululyklaryň şahsylaşdyrylan özleşdirilmegini goldaýar.

has giňişleýin gör

04

hyzmaty

Goldaw
ODM we OEM hyzmatlary

Zawod we söwda bilen birleşdik, YUXIANG TOOLS ýa-da YX atly öz markamyz bar. Şeýle hem, sarp ediji OEM hyzmatlaryny, mugt lazer ýazmagy, belligi, logotip dizaýnyny we başgalary berip bileris.

has giňişleýin gör

01

önüm

Hünärmen
kesiji gural

30 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi bilen, dürli bazar şertleri bilen tanyş.

has giňişleýin gör

02

dürli-2rpo

Baý
önümiň dürlüligi

Esasy önümlerimiz dürli kranlardyr we ölýär, buraw desgalaryny, ahyrky degirmenleri, merkezi türgenleşikleri we beýleki gurallary üpjün etmek üçin jogapkärdiris. Bu ýerde bir gezeklik söwda edip bilersiňiz.

has giňişleýin gör

03

ýöriteleşdirilen-1xgv

Standart däl
özleşdirmek

Uly göwrümiň doly spesifikasiýalary bilen ululyklaryň şahsylaşdyrylan özleşdirilmegini goldaýar.

has giňişleýin gör

04

hyzmaty

Goldaw
ODM we OEM hyzmatlary

Zawod we söwda bilen birleşdik, YUXIANG TOOLS ýa-da YX atly öz markamyz bar. Şeýle hem, sarp ediji OEM hyzmatlaryny, mugt lazer ýazmagy, belligi, logotip dizaýnyny we başgalary berip bileris.

has giňişleýin gör

01

önüm

Hünärmen
kesiji gural

30 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi bilen, dürli bazar şertleri bilen tanyş.

has giňişleýin gör

02

dürli-2rpo

Baý
önümiň dürlüligi

Esasy önümlerimiz dürli kranlardyr we ölýär, buraw desgalaryny, ahyrky degirmenleri, merkezi türgenleşikleri we beýleki gurallary üpjün etmek üçin jogapkärdiris. Bu ýerde bir gezeklik söwda edip bilersiňiz.

has giňişleýin gör

03

ýöriteleşdirilen-1xgv

Standart däl
özleşdirmek

Uly göwrümiň doly spesifikasiýalary bilen ululyklaryň şahsylaşdyrylan özleşdirilmegini goldaýar.

has giňişleýin gör

04

hyzmaty

Goldaw
ODM we OEM hyzmatlary

Zawod we söwda bilen birleşdik, YUXIANG TOOLS ýa-da YX atly öz markamyz bar. Şeýle hem, sarp ediji OEM hyzmatlaryny, mugt lazer ýazmak, bellik, logotip dizaýny we başgalary berip bileris.

has giňişleýin gör
010203040506070809101112

Iň soňky habarlar ýa-da blog

UTSTESTER Serhetara elektron söwda birleşiginiň açylyş ýygnagyna goşulýar. Elektron söwda, täze döreýän ýygnak hökmünde.E-söwda, täze dörän ...