Biz hakda

Biz hakda

BIZ KIM

DANYANG YUXIANG TOOLS CO., LTD1992-nji ýylda döredildi , täze kärhanalary ösdürmekde, öndürmekde we satmakda sapak gurallarynda ýöriteleşendir. 15000 inedördül metr meýdany eýeleýän zawodymyz, JiangSu welaýatynyň DanYang şäheri, HouXiang şäherçesi, FengYu senagat seýilgähinde ýerleşýär we Şanhaý-nanjing tizliginden, Pekin-Şanhaý ýokary demir we Çançzhouu howa menzilinden 10 km uzaklykda ýerleşýär. Ulag gaty amatly. Bizde her dürli takyk nurbat üweýji maşynlar, üweýji kesiş gurallary, 200-den gowrak toplumly hünär synag gurallary bar. Tejribeli tehniki we dolandyryş işgärlerini işe alýarys we 200-den gowrak işgärimiz bar, şol sanda 20-den gowrak ýokary, orta in engineeringener tehnikleri.

UXIANG
XIANG1
UXIANG2

Näme edýäris

On ýyllap dowam eden innowasiýa tagallalaryndan soň, YUXIANG TOOLS ylmy, häsiýetli ösüşe esaslanýan marka strategiýasynyň durmuşa geçirilmegine ýakyndan bil baglaýar. Esasy önümlerimiz el kranlary, maşyn kranlary, spiral nokatlar, spiral fleýta kranlary, kombinirlenen kran we buraw, hoz kranlary, turba sapaklary, lehimli polat kranlar, tegelek örtükler, kranlar we öl tutawaçlar. ISO standarty, Iňlis standarty, Amerikan standarty, DIN, JIS we hatda standart däl harytlar hem bar. Qualityhli ýokary hilli öwrümli buraw matasy, has az buraw matkasy, karbid degirmeni we beýleki gurallar bar. Önümlerimizi Russiýada, Amerikada, Europeewropada, Easternakyn Gündogar ýurtlarynda we ş.m. tapyp bilersiňiz. Harytlarymyzyň hemmesi müşderilerimiz tarapyndan ýokary baha berilýär.

Kompaniýamyz wada berýär:amatly bahalar, gysga önümçilik wagty we satuwdan soň kanagatlanarly hyzmat.

Täze we köne müşderileriň barlygyny tüýs ýürekden garşylaýarys. YUXIANG TOOLS bilen gyzyklananyňyz üçin sag bolsun aýdýarys we kesiş guralyňyzyň zerurlyklaryna garaşýarys.

Özara ösüş, özara peýdalar!

Hil ösüşe ymtylýar, ak ýürekden müşderini we bazar ösüşini ýol görkeziji hökmünde ýeňýär. Müşderileri hakykatdanam gazanmak üçin ýokary hilli hyzmat bilen ýokary hilli önümler we belli marka bilen.

XIANG6
XIANG7
XIANG8

Sergi

Sergi1
Sergi
Sergi2
Sergi3
Sergi4
Sergi 5