Sorag-jogap

Sorag-jogap

1. Önümleriňizi näçe gezek täzeleýärsiňiz?

Önümlerimiz müşderileriň talaplaryna laýyklykda yzygiderli täzelenýär.

2. Önümleriňiz myhmanyň nyşanyny göterip bilermi?

Degişli nyşan müşderileriň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.

3. Önümleriňiziň adaty gowşuryş wagty näçe wagt?

Bizde yzygiderli önümler bar, beýlekiler adatça 30-45 gün alýarlar.

4. Önümiňizde iň az sargyt mukdary barmy?

Aksiýadaky önümler, adatça, iň az sargyt mukdaryna mätäç däldir. Öndürilmeli bolsa, dürli aýratynlyklara görä dürli minimal mukdar mukdary bolar.

5. Önümleriňiziň aýratyn kategoriýalary haýsylar?

El kranlary, maşyn kranlary, ölýär, buraw bölekleri, merkezi türgenleşikler, çeňňek çeňňek buraw türgenleşikleri, kran wilkasy, örtük tutawajy, kran toplumlary, buraw toplumlary, ýüplükler, pyçaklar.

6. Siziň kabul edip biljek töleg usullaryňyz haýsylar?

T / T, L / C, D / P, D / A we tölegli müşderileri kabul edýäris.