Önümler

ISO529 Spiral nokady

Gysga düşündiriş:

Çukur kranlary, uç kranlary diýlip hem atlandyrylýar, deşikler we çuň sapaklar üçin amatly. Olarda ýokary kuwwat, uzak hyzmat ömri, çalt kesiş tizligi, durnukly ululygy we diş nagşynyň derňewi bar, deşik işläp bejermek üçin göni tüýdük kranynyň bir görnüşi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyk

1. Çipler kranlaryň öňe gidiş ugruna çykarylýar.
2. Çipleriň rulonlary gysylmaýar we kynçylyk döredýär.
3. Aýal sapaklaryň takyklygy yzygiderli
4. Çeçotkalaryň ýokary döwmek güýji bar
5. speedokary tizlikli kakmak üçin täsirli

Spesifikasiýa

1. Harydyň ady: HSS Spiral Point Tap Tap
2. SIZE: METRIC / BSW / BSF / UNC / UNF
3. Material: speedokary tizlikli polat (HSS)
4. softumşak metal, alýumin, demir üçin amatly

Işleýän Materail

1. HSS M2 polat, garyndy polat, uglerod polat, guýma demir, kuper, alýumin we ş.m. işleýär.
2. HSS M35 poslamaýan polatdan, ýokary temperaturaly ergin polatdan, titan garyndysyndan, ýokary güýçli polatdan, uglerod süýümli kompozit materialdan we ş.m. işleýär.

A-5 ISO529 SPIRAL POINT TAP
A-5 ISO529 SPIRAL POINT TAP 3
A-5 ISO529 SPIRAL POINT TAP 1

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler