Inquiry
Form loading...

Habarlar

Çeçotkalary emele getirmekmi ýa-da kranlary kesmek?

Çeçotkalary emele getirmekmi ýa-da kranlary kesmek?

2023-12-26
Kesiş krany bilen deňeşdirilende, emele getirýän kranyň ulanylyşy kän däl, ýöne emele getirýän kranyň öz aýratynlyklary we artykmaçlyklary bar we emele getiriji kranyň önümçilik tejribesinde ulanylmagyny dogry saýlamak diňe bir deslapky işläp bilmeýär. ..
jikme-jiklikleri gör
El degirmek sungaty: sapak kesmekde takyklyk we ussatlyk

El degirmek sungaty: sapak kesmekde takyklyk we ussatlyk

2023-11-17
El degirmek, öňünden burawlanan deşikleriň içinde iç ýüpleri döredýän metal işläp bejermegiň möhüm usulydyr. Bu gollanma prosesi ussatlygy, takyklygy we jikme-jikliklere üns bermegi talap edýär. Bu blogda el bilen degmek sungatyny, ulanylyşyny we ...
jikme-jiklikleri gör
Nurbat galyplarynyň önümçilik prosesindäki ähmiýetine düşünmek

Nurbat galyplarynyň önümçilik prosesindäki ähmiýetine düşünmek

2023-11-17
Önümçilikde takyklyk we netijelilik möhümdir. Köp pudaklar berkitmek we ýygnamak üçin nurbatlara bil baglaýarlar. Şeýle-de bolsa, köpler bu nurbatlaryň öndürilişiniň dürli komponentleri öz içine alýan çylşyrymly prosesdigine düşünmeýärler ...
jikme-jiklikleri gör
Kranlary saýlamak üçin birnäçe maslahat

Kranlary saýlamak üçin birnäçe maslahat

2023-10-31
1. Dürli takyklyk derejeleriniň kranlary üçin çydamlylyk Kranyň takyklyk derejesini diňe işlenmeli sapagyň takyklyk derejesine görä saýlap bolmaz we kesgitläp bolmaz, Şeýle hem : (1) iş böleginiň materialyny we gatylygyny göz öňünde tutmalydyr ...
jikme-jiklikleri gör
Materiallar we örtük

Materiallar we örtük

2023-10-23
Müşderileriň köpüsi, haýsy materialymyzyň bardygyny soraýarlar? Örtük näme edýär? Bu gün bu habar arkaly kran materialyny we örtügini gysgaça tanyşdyrmak üçin. 1. Taplar Material kranlar materiallara köp bil baglaýar we gowy materiallary saýlamak hasam optimizirläp biler ...
jikme-jiklikleri gör
CIHS 2023 ösüşi ösdürmek üçin güýçli girdeji getirýär!

CIHS 2023 ösüşi ösdürmek üçin güýçli girdeji getirýär!

2023-09-25
Hytaý enjamlary önümleri birleşigi tarapyndan goldanýan 20-nji Hytaý halkara enjamlar sergisi 19-njy sentýabrdan 21-nji sentýabr aralygynda Şanhaýda üstünlikli geçirildi. Sergi 100,000 inedördül metr meýdany, 2,6-dan gowrak ...
jikme-jiklikleri gör
Danyang Yuxiang Tools Co., Ltd.-den maşyn kranlaryny ulanmagyň artykmaçlyklaryny öwreniň.

Danyang Yuxiang Tools Co., Ltd.-den maşyn kranlaryny ulanmagyň artykmaçlyklaryny öwreniň.

2023-04-19
“Danyang Yuxiang Tools Co., Ltd.” 1992-nji ýylda döredilen sapak gurallaryny öndüriji bolup durýar. Kompaniýa dürli pudaklaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin ýokary hilli sapak gurallaryny ösdürmäge, öndürmäge we satmaga borçlanýar. Kompaniýa ...
jikme-jiklikleri gör
133-nji Hytaý import we eksport ýarmarkasy geçiriler!

133-nji Hytaý import we eksport ýarmarkasy geçiriler!

2023-03-29
COVID-19 pandemiýasyndan soň Hytaýyň gaýtadan açyljakdygy yglan edilenden soň, 2023-nji ýylyň 15-nji aprelinden 5-nji maýyna çenli Hytaýyň Guanç Guangzhouou şäherinde 133-nji Hytaý import we eksport ýarmarkasy geçirildi. Fairarmarka şahsy ýagdaýda geçirildi we berk saglyk we howpsuzlyk çäreleri geçirildi. ...
jikme-jiklikleri gör