Önümler

Adaty ölýär

Gysga düşündiriş:

1. Daşarky sapaklary gaýtadan işlemek ýa-da düzetmek üçin sapak guraly.
2. highokary gatylygy bolan hoz bilen deňdir we nurbat deşikleriniň töwereginde birnäçe çip aýyrýan deşikler bar we kesiş konuslary adatça nurbat deşikleriniň iki ujunda ýerleşýär.
3. Adaty öl, 6g çydamlylyk zolagy bilen adaty daşarky sapaklary gaýtadan işläp bilýän gödek we inçe meýdança bölünýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Harydyň ady: Adaty ölýär
Material: garyndy polat, HSS-M2, HSS-M35
Pit: Gödek meýdança, inçe meýdança
Ölçegi: M1-M68
S.eries: Metrik, UNC, BSW

Ölçegi

Daşarda

Galyňlyk

M2.5X0.45

16

5

M3x0.5

20

5

M4X0.7

20

5

M5X0.8

20

7

M6X1.0

20

7

M8X1.25

25

9

M10X1.5

30

11

M12X1.75

38

14

M14X2.0

38

14

M16X2.0

45

18

M18X2.5

45

18

M20X2.5

45

18

M24X3.0

55

ýigrimi iki

*Has anyklaşdyrma maglumatlary ýa-da beýleki s gerek bolsaeriesmaglumatlar, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Aýratynlyklary

1. simpleönekeý gurluş we ulanmak aňsat.
2. Die bir bölekde we ownuk partiýa öndürmekde we bejermekde giňden ulanylýar.
3. Ipleri gaýtadan işlemek ýa-da hasa meňzeş materiallardaky sapaklary düzetmek üçin ulanylýar.
4. Ululygyny sazlamak mümkin däl, ýöne has güýçli bolany üçin agyr kesilip bilner.

adaty ölýär1
adaty ölýär2
Bu adaty3

Gaplamak gutusy

Material: Plastik

Şekil: Kwadrat, tegelek

Reňk: Aç-açan, Gök, Gyzyl

* Gaplamak we bellik etmek goldawy özleşdirmegi goldaýar.

gaplama gutusy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler