Önümler

Ratçet bilen Wrenç düwmesine basyň

Gysga düşündiriş:

Ölçegi: M3-M8

M5-M12

Material:45 # polat


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jigi

RATCHET BILEN GÖRNÜŞ (3)
RATCHET BILEN GÖRNÜŞ (2)
RATCHET BILEN GÖRNÜŞ (1)

Aýratynlyklary

Iň ýokary çydamlylygy üçin hrom bilen örtülen polatdan ýasalan dizaýn.

Qualityokary hilli iş üçin owadan takyk bahalandyryş çäresi.

Düzülip bilinýän T-tutawajy amatly ýerleşdirmek we berk ýerlerde goşant goşmak üçin gapdaldan "süýşüp" bolýar.

Çepden saga aňsatlyk bilen geçdi ýa-da deňeşdirilmedik ulanmak üçin gulplandy.

Parallel gysýan gural polat eňekler we pyçakly çukur alty ýa-da inedördül disklerde ygtybarly, berk tutmagy üpjün edýär.
Kranlar bilen ulanmak üçin niýetlenen we çep el kranynda, reamerlerde, nurbat ekstraktorlarynda we inedördül çeňňekli beýleki gurallarda ulanyp bolýar.

Wrenç düwmesine basyň

1. Gowy çukur deşigi ilki bilen çişmeli
2. Buraw gysgyçlaryny goldaýan kran ulanmak
3. Wertikal deňleşdiriş işine basyň
4. Aýlanma derejesine 2-3 gezek kesiň
5. Kesilenden soň dikligine tassyklaň
6. Çärýek yzky duýgudan soň 3/4 öwrüm
7. işden soň derejäniň tersine çykmagy
8. Metaly kesmegiň ýag bilen ulanmalydygyny ýadyňyzdan çykarmaň

Kompaniýa hyzmaty

UXIANG
XIANG1
UXIANG5
UXIANG4
UXIANG3
XIANG7

Sergi

Sergi 5
Sergi4
Sergi3

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler